Kollage eldre

Eldre er flest, men vises minst
Allerede fra barnsbein av får vi se ganske ensidige bilder av hvordan det er å bli eldre. De gir oss forestillinger om hvordan det er å bli eldre – som bygges på og forsterkes gjennom årene. Det påvirker også hvordan vi omgås eldre, og hvordan vi omgås hverandre. Det negative bildet av aldring gjør at mange opplever en redsel for å bli eldre, noe som i sin tur gjør at redselen for dårlig helse blir en selvoppfyllende profeti.

Hvis vi får se positive bilder av friske eldre, viser forskning at vi spiser mer balansert, trimmer mer, fungerer bedre fysisk, slutter å røyke og drikker mindre alkohol. Så viktig er representasjonen i bilder! Men til tross for at aldersgruppen 60+ er størst (25 prosent), er de mindre synlig i mediene (4 prosent eldre kvinner og 6 prosent eldre menn). Mangesidige portretter har ganske enkelt fått for lite plass, mener Karin Sandelin i Kantar Sifo.

Bild-ID: cai412-01281

Fem tips om hvordan du viser mindre stereotype bilder av eldre
Hvordan skal vi tenke når vi velger bilder? I mediene vises kvinner mellom 15 og 44 år mest. Menn er også mest representert i disse aldersgruppene, men vi ser flere menn enn kvinner i aldersgruppen 45–59 år. Tenk på dette hvis du vil ha en mer mangesidig, ikke-stereotyp representasjon av mennesker:

☞ Bruk mer portretter av mennesker som er 45+, og særlig av dem som er 60+.

☞ Emnet trenger ikke være "aldring" bare fordi du velger å ha med bilder av en eldre person. Kanskje går du dine egne veier og får oss til å reflektere? Jo flere som bruker ikke-stereotype bilder, desto større kreativ frihet får vi i bildevalgene våre.

☞ Ofte portretteres "eldre" som "veldig gamle" med krum rygg, passiv holdning, stivt kroppsspråk og introvert blikk. Utfordre den stereotypien ved å vise mennesker over 60 som er like allsidige som yngre.

☞ Tenk over hvordan ingrediensene i bildene dine forholder seg til sammenhengen. Hva signaliserer stedet, innredningen og de andre menneskene i bildene? Vi ser veldig ofte eldre sammen med barnebarna sine – og det er jo ikke noe feil med det. Men kanskje omgås vi enda mer i andre konstellasjoner? Og på andre steder?

☞ Tenk også på autentisiteten i bildene. Alle bilder trenger ikke forestille det mest idylliske stedet i det mest idylliske været i den mest idylliske årstiden. Kanskje blir budskapet mer relevant i en vanlig, hverdagslig sammenheng?


Bild-ID: masma59646, Kvinna hjälper vän att gå ombord båt medan man lossar rep

Vil du se flere alternative bilder av eldre?
Takk til semiotikeren Karin Sandelin i Kantar Sifo for samarbeidet med denne artikkelen.