close
ima176771

Bilder og GDPR – hva gjelder?
Personvernforordningen (The General Data Protection Regulation) er til for å beskytte den enkeltes grunnleggende rettigheter og friheter, særlig retten til vern av personopplysninger. Bilder der du kan identifisere personen, blir i GDPR betraktet som personopplysninger og skal derfor følge samme rutiner som andre personopplysninger.

Men hva innebærer dette egentlig? Advokat Cecilia Torelm Tornberg får mange spørsmål fra både bedrifter og offentlige virksomheter, og hun forstår forvirringen ettersom det mangler veiledende avgjørelser. I dag skal vi prøve å få svar på noen alle de de spørsmålene vi har.
Cecilia Torelm Tornberg
Om Cecilia Torelm Tornberg
Cecilia Torelm Tornberg er advokat og partner i advokatfirmaet MarLaw. MarLaw spesialiserer seg på markeds- og immaterialrett samt spørsmål om behandling av personopplysninger innenfor privat og offentlig sektor. Cecilia er flittig brukt som foreleser av Berghs School of Communication, universiteter, høyskoler, organisasjoner og bedrifter.
masma65646

Cecillia, hva er de vanligste spørsmålene om GDPR du får?
Det er mange som lurer på hvem som har ansvaret, særlig om man har kjøpt bilder fra bildebyråer, bildearkiver eller fotografer. Man lurer også på om man trenger samtykke fra personene som er avbildet.

Hvis vi begynner med spørsmålene om samtykke. Når trenger man samtykke fra noen man har fotografert eller filmet? Må samtykket være skriftlig, eller hvordan skal det dokumenteres?
Bilder og filmer krever at du har støtte i GDPR for å publisere dem. Hvis man kan identifisere personen på bildet, trengs altså et samtykke, dvs. godkjenning fra den som vises på bildet.

Et samtykke skal kunne legges frem i ettertid, dvs. være skriftlig eller spilles inn ved å filme en avtale eller lignende. Det mange glemmer i denne situasjonen, er at man også må informere personen man behandler personopplysninger om, om hvordan opplysningene lagres osv.

I tillegg må man huske på at et samtykke kan trekkes tilbake. Hvis den avbildede personen trekker tilbake samtykket, må man fjerne bildet.

Noen ganger kan det være hensiktsmessig med en modellavtale i stedet for samtykke. En avtale kan ikke trekkes tilbake på samme måte som samtykke. I en modellavtale kan man spesifisere hvilke medier bildene kan brukes i, i hvilket geografisk marked og i hvilken tidsperiode.


Hva må man tenke på hvis man engasjerer en fotograf for et oppdrag?
Man må sørge for at det finnes avtaler slik at man kan bruke bildene på de måtene man vil i fremtiden, dvs. at det finnes avtaler med dem som er avbildet på bildene, og som spesifiserer hvilke medier bildene kan brukes i, i hvilket geografisk marked og i hvilken tidsperiode.

Og hva må man tenke på hvis man kjøper bilder fra et bildebyrå?
Akkurat det samme. Da må man ha en avtale med bildebyrået, og bildebyrået må sørge for at det er inngått avtale mellom dem og modellen.

imsis09b6j6x
Johnérs bilder følger GDPR
Du kan føle deg trygg når du kjøper bilder fra Johnér. Vi har avtaler som er i samsvar med GDPR med fotografene våre, og med alle personer som forekommer på bildene våre.

Det finnes gratistjenester der man kan laste ned bilder som kan brukes kostnadsfritt. Hva må man tenke på hvis man bruker en slik tjeneste? 
Det er viktig å lese vilkårene om hvordan bildene kan brukes. Det er også viktig å tenke på at man aldri kan avtale seg bort fra juridisk ansvar. Man kan altså bli saksøkt av en fotograf som i ettertid hevder at fotografiet ikke ble overdratt til underleverandøren slik som det fremgikk av vilkårene for tjenesten.

Unngå også bilder med personer, for det kan være vanskelig å vite om det finnes avtale i henhold til GDPR med de personene som vises på bildet.

Det finnes bildebyråer som oppgir at deres fotografer har ansvar for å ha avtale med modellene. Er det tilstrekkelig?
Nei, det er ikke tilstrekkelig. Det samme gjelder der. Man kan ikke avtale seg bort fra juridisk ansvar. Alle som publiserer bilder som brukes uten tillatelse fra begynnelsen, kan begå brudd på opphavsrett, uansett hva som er avtalt.

La oss si at for eksempel et reklamebyrå lager en trykksak på oppdrag fra en kommune og bruker bilder der det ikke finnes korrekte modellavtaler. Da har både reklamebyrået og kommunen et juridisk ansvar for dette.


Til slutt, har du noen tips om hva leserne våre må huske på?
Husk at GDPR gjelder for all behandling, altså også for bilder som dere kjøpte, fikk, fotograferte eller brukte før 25. mai 2018. Kanskje må dere luke bort bilder som dere ikke har rettigheter til.

Reklamebyråer bør særlig tenke på at underleverandøravtaler fra opphavsmenn må stemme overens med oppdragsavtalen. Slik at ikke flere rettigheter overdras enn hva man faktisk har kjøpt.


ima164897
Svarene på spørsmålene skal ikke ses som rådgivning i de enkelte tilfeller. Hvis du har flere spørsmål om GDPR, er du velkommen til å kontakte Cecilia Torelm Tornberg, MarLaw.