masma71440, woman looking through window

Hvordan du velger bilder i en urolig tid
I tider med krise og intensiv informasjonsstrøm får bilder en viktig rolle. Ikke minst nå når mange av oss søker informasjon, støtte, samvær og dialog på digitale flater.

Semiotiker Karin Sandelin i Kantar Sifo forklarer hva du må tenke på når du skal velge riktige bilder. Og hvordan du kan bruke semiotikk som et verktøy for å skape treffsikker kommunikasjon som både styrker budskapet og varemerket ditt.

For å gjøre ting lettere for deg som er kunde hos Johnér, har vi også samlet noen relevante bildetemaer som mange kunder etterspør akkurat nå.
ima191232, Father and daughter on sofa

Bildet er en viktig del av budskapet
Bilder spiller en viktig rolle i dagens raske informasjonsstrøm. Vi oppfatter dem direkte og ubevisst, og symbolikken i bildene påvirker vår oppfatning av budskapet, hvem som sier det og hvorfor. De tiltaler oss, skremmer oss, beroliger eller stresser avhengig av de følelsesmessige behovene vi har akkurat nå. På den måten skaper de også en relasjon mellom dere og mottakeren.

Nå er det viktigere enn noensinne å være bevisst på hvordan budskapet ditt forholder seg til omverdenen: temaet, sammenhengen og samtiden. Enten du kommuniserer som myndighet, organisasjon eller et kommersielt varemerke må du forholde deg til at:

Bildene viser et standpunkt
Bildene formidler hvordan dere forholder dere til det som skjer akkurat nå, hvilke verdier, holdninger og perspektiver dere står for. Ønsker dere å vekke engasjement, i så fall hvilket? Mane til aktivitet eller ro? Har dere en problematiserende eller muliggjørende vinkling?

Bildet kan skape engasjement

Hvilket engasjement vil dere skape? Forhåpentlig er det ikke bare for å få mange klikk, men også et engasjement som er konstruktivt og i tråd med verdigrunnlaget deres og hensikten med budskapet. Bildet indikerer hvilket engasjement dere søker.

Bilder påvirker oss både på kort og lang sikt
Bildene vi møter i strømmen vår, påvirker trivselen her og nå, men også den langsiktige helsen, bildet av oss selv og hverandre.

Semiotikk som verktøy
Bilder kan altså forsterke budskapet og effekten av det, men også troverdigheten, anseelsen og varemerkeidentiteten. Høres det komplekst ut? Med semiotikk som verktøy blir alt klarere! Her viser vi fire eksempler på hvordan bilder formidler ulike karakterer og verdier.

Hva er i tråd med plattformen, formålet og budskapet dere har?
Collage: Beroligende og betryggende
"Alt går bra"
Beroligende og betryggende: Med bilder som viser rolig hverdag og stabilitet, formidler du et budskap om stillhet og forankring. Denne typen bilder er gunstige for dere som vise veiledende ledelse og en lyttende holdning, noe som appellerer til langsiktig stabilitet. Her ser vi velkjente motiver, situasjoner og miljøer, gjerne godt forankret i både tid og rom – lokalt, klassisk, naturnært. Fargene er milde, formene stabile og sinnsstemningen harmonisk.
Collage: Sofistikert og selvsikkert
"Vi har kontroll"
Sofistikert og selvsikkert: Her viser bildene sofistikerthet og eleganse i det lille og det store. Denne typen bilder er hensiktsmessige for dere som ønsker å vise mer selvsikker ledelse og en bevisst karakter, noe som appellerer til autoritet og eksklusivitet. Her ser vi bevisst iscenesatte motiver og miljøer, som ofte også er distansert fra hverdagslig støy og ufullkommenhet. Fargene er kjølige og gjerne kontrasterende, motivene ofte abstrakte, og sinnsstemningen er behersket.
Collage: Lettvint og muliggjørende
"We can do this!"
Lettvint og muliggjørende: Bilder som bærer bevegelige og optimistiske følelsesuttrykk, skaper lett en direkte muliggjørende karakter. De er bra for dere som vil vise inspirerende og kreativ handlekraft, noe som appellerer til inkludering og spontanitet. Her ser vi mye dynamikk i bildene, noe som skaper bevegelsen, vi er på vei et sted mentalt eller fysisk. Fargene kan gjerne være sterke og også karakterene, med en løssluppen stemning.
Collage: Komplekst og problematiserende
"Dette er komplekst"
Komplekst og problematiserende: Her ser vi bilder som viser den kompleksiteten livet bærer i form av strukturer, dramatikk og kontraster. Denne typen bilder kan brukes når dere ønsker å vise dypdekunnskap og ettertenksomhet, noe som appellerer til logikk og kontroll. Bildene viser problematisering, enten ved at blikk indikerer mentale prosesser, eller ved at kameraet antar et analytisk blikk ved hjelp av effektfulle motiver, og objekter behandles som kunstverk.

Etterspurte temaer
Vi har samlet bilder om noen temaer som som mange kunder har etterspurt nå. Hvis dere er ute etter spesielle bilder, må dere gjerne ta kontakt med oss på info@johner.se, telefon +46 8 644 83 30 eller via chatten på johner.no.
Håndvask og hensyn
Håndvask og hensyn
Pleie
Pleie
Omtanke
Omtanke
Arbeid og skole hjemmefra
Arbeid og skole hjemmefra
Takk til semiotikeren Karin Sandelin i Kantar Sifo for samarbeidet med denne artikkelen.

Fotografer: Maskot Bildbyrå (masma71440), Lisa Öberg (ima191232), Per Hanstorp (sca8463), Susanne Walström (ima106153), Johanna Nyholm (ima98282), Anders Andersson (SCANDINAV_M6X8), Maskot Bildbyrå (MASMA59727), plainpicture (PLAP8420081), Depiction AB (IMA139259), Caiaimage (CAI412-35873), Rebecka Rynefelt (scandinav_bkj1), Lisa Wikstrand (ima158848), Plattform (IMA198837), Linda-Pauline Arousell (ima174353), Johanna Nyholm (ima159011), Olof Hedtjärn (ima56943), Dan Lepp (ima149456), Depiction AB (ima157848), Anna Johnsson (ima201331), Plattform (ima201579), Maskot Bildbyrå (masma57141), Lisa Wikstrand (ima171737).