ima171740, Woman with laptop in dining room

Unngå vanlige fallgruver ved publisering av bilder – våre beste tips!
Det er selvfølgelig kjedelig å måtte lese gjennom det som står med liten skrift i en lisensavtale. Ikke desto mindre er det viktig at du vet hva du har tillatelse til når du publiserer et bilde, slik at du ikke kommer i skade for å bruke det på feil måte.

Ettersom det er svært vanlig at bilder kopieres og brukes uten tillatelse, og uten at fotografen har fått vederlag, finnes det nå bedrifter som arbeider aktivt med å lete opp og kreve erstatning for ulovlig bruk.

Vi hjelper deg med å bruke bilder på riktig måte og å unngå vanlige fallgruver! Her får du en gjennomgang av hva du kan og ikke kan gjøre, og vi gir også noen konkrete eksempler på hvor det er lett å gjøre feil.

PS. Hvis du er usikker på hvordan du kan bruke bilder fra Johnér, må gjerne kontakte oss. Her får du hjelp av våre kyndige selgere og bilderedaktører.
ima205751, Smiling businessman looking at camera

Hva innebærer opphavsrettsloven?
Hvert bilde har en opphavsmann, hvis rettigheter er beskyttet av opphavsrettsloven. I loven deles bilder inn i to grupper, fotografiske og de som har en kunstnerisk verdi. Den eneste forskjellen mellom de to er hvor lang tid de er beskyttet, fotografiske bilder er beskyttet i 50 år og kunstneriske i 70 år. I tillegg til denne ideelle rettigheten har opphavsmannen også en økonomisk rettighet som kan overdras til andre. Opphavsmannen har alltid enerett til egne bilder, og det innebærer at alle som ønsker å bruke bildene, må ha tillatelse fra fotografen eller fotografens representant, for eksempel en agent eller et bildebyrå.

Hva betaler jeg for når jeg kjøper et bilde?

Når du kjøper et bilde, kjøper du egentlig retten til å publisere det på visse steder og i visse sammenhenger. En slik rettighet kalles «lisens» i dagligtalen, og i tillegg til de grunnleggende vilkårene i opphavsrettsloven følger det ved kjøpet som regel med en avtale om bruksrett som spesifiserer hva lisensen omfatter.

Hvem kan bruke den kjøpte lisensen?

Det er den organisasjonen som betaler for lisensen som eier retten til å publisere. Med organisasjon menes her de virksomhetene som har samme organisasjonsnummer. Lisensen er knyttet til organisasjonsnummeret, og hvis man trenger å knytte til flere organisasjoner, kjøper man tilleggslisenser for dem.
ima206715, Smiling friends talking in garden
Hvorfor byline?
Gjør det til en vane å ha med byline, dvs. at du forteller hvem som har tatt bildet. I opphavsrettsloven står det at opphavsmannen har rett til å få navnet sitt oppgitt ved hver bruk av bildene sine, forutsatt at det ikke er praktisk eller teknisk umulig.

En god byline oppgir hvor lisensen ble kjøpt, og hvem som er opphavsmann, for eksempel som her: ©Johnér/Fotografens navn.

Hvor kan jeg publisere bildet?
Når du har kjøpt en bildelisens, kan du publisere bildet på alle plattformer organisasjonen eier, som egne hjemmesider eller egne kontoer i sosiale medier osv. Du kan bruke bildet i annonser, nyhetsbrev eller forskjellige typer utsendelser, både digitale og trykte. Men det er viktig at det fremgår hvem som er avsenderen. Hvis du vil være på den sikre siden, har du også med en byline på bildet eller på et annet egnet sted.

Hva skal jeg tenke på ved pressemeldinger?

Du kan bruke bildet i en pressemelding så lenge det er tydelig at det er opphavsrettslig beskyttet. Det er ikke tillatt å gjøre et bilde tilgjengelig for tredjepart på en slik måte at denne kan tolke det som at bildet kan brukes fritt.

At en tredjepart, for eksempel en nettavis, gjenpubliserer pressemeldingen uten en gyldig bildelisens, er et av de vanligste tilfellene av ulovlig bruk.

ima165303, Two women on using digital tablet

Hva skal jeg tenke på hvis reklamebyrået vårt kjøper bildene?
Hvis du bruker et reklamebyrå for å lage markedsføringsmateriell, er det ofte byrået som kjøper bildelisensene. Det som er viktig, er at du forsikrer deg om at reklamebyrået angir rett eier til bildelisensene ved kjøpet.

Det er svært vanlig at dette glipper, og at byrået står som lisenseier i stedet for den som publiserer. Konsekvensen kan bli at du får en ubehagelig overraskelse når du finner ut at du ikke har lisens for bilder du har publisert. Som regel løser det seg, men det er kjedelig å måtte bruke tid og krefter på noe som du ellers kunne ha brukt på noe annet.

Hva skal jeg tenke på ved samarbeid med andre organisasjoner?

Samarbeid er en av de store fallgruvene når man bruker bilder i felles utsendelser eller på felles plattformer. Den vanligste feilen er å anta at hvis en av partene har kjøpt lisens, er det fritt frem å bruke bildene på for eksempel felles hjemmesider. Her må alle organisasjoner som er med, og er avsender av materialet, kjøpe tilleggslisens.

ima207003, Woman in car reading book
ima206914, Block of flats seen through window
ima196134, Smiling man carrying cardboard boxes

Hva gjelder for mennesker og eiendom på bilder?
Det er alltid ekstra viktig å vise respekt når det gjelder å publisere bilder av mennesker og eiendom. Når du kjøper bildelisenser hos oss, har vi alltid innhentet skriftlig tillatelse fra avbildede personer og eiere til eiendom. Disse inneholder personopplysninger og håndteres derfor i samsvar med GDPR. Tillatelsen gjelder bruk av bilder i markedsføringsøyemed eller redaksjonelt dersom man er tydelig på at menneskene ikke har noe med teksten å gjøre.

En god rettesnor her er å følge mediebedriftenes etiske regler. De går i hovedsak ut på å beskytte menneskers integritet og å hindre krenkende publiseringer.

Hva menes med følsomme publiseringer?

Det er ekstra viktig å tenke på menneskers integritet ved såkalte følsomme publiseringer. Det omfatter blant annet publiseringer som gjelder politikk, religion, medisin, seksuell legning, etnisitet og lignende. Ta gjerne kontakt med oss i Scandinav før publisering. Vi kan avklare direkte med modellene våre om de har noe imot å eksponeres i sammenhengen, og vi kan også foreslå alternative bilder dersom det er tilfellet.

Kan jeg bruke bildene sammen med sitat?

Det er strengt forbudt å publisere bilder av mennesker som tillegges synspunkter i form av et sitat. Hvis man vil bruke sitat sammen med bildene, må det klart og tydelig fremgå at personen/personene ikke har noe med sitatet å gjøre.

Kan jeg vise frem kreative oppdrag med bilder?

Dersom du som reklamebyrå eller lignende har gjort et oppdrag for en kunde, er det tillatt å vise det frem på egen hjemmeside, selv om du ikke har lisens for bildene. Det skal fremgå at bildene er brukt på vegne av en kunde, og oppdraget bør vises i sin helhet dersom det er mulig. Å bruke bylines er respektfullt mot opphavsmannen og gir også tredjepart et tydelig signal om at det er opphavsrettsbeskyttet materiale.
ima206759, Smiling friends walking together
Gode lenker
Statens medieråd har en god side om etiske regler for medieprodusenter.

BLF – Bildleverantörernas Förening har en god FAQ med svar på mange juridiske spørsmål.

Copyright Agent – aktør som jobber med å finne ulovlige publiseringer.
Fotografer: Lisa Wikstrand (ima171740), Plattform (ima205751), Plattform (ima206715), Stina Gränfors (ima207003), Amanda Falkman (ima206914), Stina Gränfors (ima196134) og Plattform (ima206759).