close

Å velge bilder i en urolig tid
I tider med krise og en intensiv informasjonsstrøm har bilder en viktig rolle. Mange varemerker og organisasjoner søker råd om hvordan de skal balansere uttrykket i sin daglige kommunikasjon. Kan vi bruke glade bilder i en vanskelig tid? Semiotiker Karin Sandelin i Kantar forklarer hva du må tenke på når du skal velge riktige bilder.

Som bildekommunikator og varemerkeansvarlig er det viktig å ta hensyn til den alvorlige situasjonen og sørge for at all kommunikasjon respekterer den rådende stemningen hos mottakeren, samtidig som man beholder varemerkets uttrykte identitet. I urolige tider vender vi oss gjerne til stabile og trygge varemerker som vi har en langsiktig og konsekvent relasjon til. Varemerker vi kjenner igjen og forstår.

Hva innebærer det rent konkret? Karin Sandelin gir oss tre forskjellige eksempler.
ima216823
Positive og muliggjørende perspektiver
Hvis du er et varemerke som står for positive og muliggjørende perspektiver, bør du fortsette med det - med respekt for alt som skjer. Det kan innebære at du kanskje ikke velger bilder som viser smittende, boblende glede i en vanskelig tid, men i stedet varmt optimistiske motiver - en følelse av tilhørighet.
ima179673
Betryggende omtanke
Hvis du er et varemerke som står for betryggende omtanke, kan du med fordel fortsette med å velge motiver som støtter snarere enn problematiserer. Det er den relasjonen du har med målgruppene dine, som vender seg til deg for stabilitet og det velkjente - en følelse av ro.
masma71700
Innsiktsfullt alvor
Og hvis du er et varemerke som heller står for ekspertise og fordypelse, fortsetter du med å velge bilder som representerer seriøsitet, alvor og kompleksitet. Men det innebærer ikke brautende og forenklede motiver. Det forventes at du har et intelligent og gjennomtenkt perspektiv - en følelse av bevissthet.
Bildet er en viktig del av budskapet
Bilder spiller en viktig rolle i dagens raske informasjonsstrøm. Vi oppfatter dem direkte og ubevisst. Symbolikken i bildene påvirker vår oppfatning av budskapet, hvem som sier det og hvorfor. De bygger på den måten en relasjon. De tiltaler oss, skremmer oss, beroliger eller stresser oss. De påvirker hvordan vi har det, og perspektivene våre. Derfor er det viktig å være oppmerksom på hva bildene forteller, og at de alltid gjør det i en sammenheng.

Fotografer: Plattform (ima200495), Amanda Falkman (ima168023) og Maskot Bildbyrå (sca21215).